การจ้างงาน

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

มิชลินเชื่อมั่นในผู้คนคนก็เหมือนกับยางรถยนต์คือมีองค์ประกอบหลายๆ อย่างที่สลับซับซ้อนผสมรวมกันอยู่บริษัทฯ นำความเชื่อนี้มาปฏิบัติโดยการสร้างและกำหนดแผนเส้นทางอาชีพของบุคคลแต่ละคนที่มิชลิน คุณจะมีโอกาสได้ใช้ความสามารถและความสนใจของคุณในการนำทางเส้นทางอาชีพของคุณ เมื่อคุณแสดงความปรารถนาอันแรงกล้าและความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับความท้าทายที่คุณได้รับ

 

 

โอกาสเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาเพียงอย่างเดียวคุณจะมีโอกาสมากขึ้นด้วยการฝึกฝนอย่างมืออาชีพโดยต่อเนื่องตลอดเส้นทางอาชีพของคุณสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มิชลินมีการสื่อสารทั้งสองทาง อีกทั้งยังใช้การประเมินการทำงานในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และการตั้งเป้าหมายในอาชีพการงาน หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสการร่วมงานกับเราที่มิชลิน กรุณาส่งคำถามของคุณมายัง http://job.michelin.co.th