Michelin Fill Up With Air (FUWA)

เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของคนไทยทุกคน

Fill Up With Air

Fill Up With Air เป็นโครงการระดับโลกของมิชลินเพื่อช่วยเหลือชุมชมให้ใช้ยางอย่างปลอดภัย มิชลินมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้แรงดันลมยางที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวผู้ขับขี่และเพื่อนร่วมทาง

โครงการนี้เป็นการจัดหน่วยบริการที่ผ่านการอบรมจากมิชลิน เพื่อให้บริการในการตรวจเช็คความพร้อมและเติมลมยางในค่าที่เหมาะสม เพื่อทำแน่ใจว่ายางของคุณอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน