Michelin Fill Up With Air (FUWA)

เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของคนไทยทุกคน

เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของคนไทยทุกคน

โครงการขับขี่ปลอดภัยไปกับยางมิชลิน หรือ MICHELIN Safe on The Road ได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายในการสร้างความตระหนักให้ผู้ขับขี่เห็นความสำคัญของการดูแลลมยางให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน เป็นโครงการที่ให้ความรู้และให้บริการบำรุงรักษาแรงดันลมยางที่ถูกต้องสำหรับยางของรถยนต์ จักรยานยนต์ และรถบรรทุก เนื่องจากแรงดันลมยางมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของรถ ดังนั้น การดูแลลมยางให้เหมาะสมไม่เพียงแต่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของยางเท่านั้น แต่ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจราจรและยังช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันของรถอีกด้วย

กิจกรรม Fill Up With Air เปิดกว้างสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ยางมิชลินหรือไม่พนักงานมิชลินจะคอยตรวจสอบแรงดันลมยาง และความลึกของดอกยาง และช่วยผู้ขับขี่รถยนต์ประเมินสภาพเหล่านี้บน 'บัตรรายงานแรงดันลมยาง'ผู้เชี่ยวชาญการให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยจากมิชลินเสนอข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน และการใช้แรงดันลมยางที่ถูกต้องในผู้ขับขี่รถยนต์แต่ละคนอีกทั้งยังมีการให้บริการปรับแรงดันลมยางของยางที่เติมลมน้อยเกินไปหรือมากเกินไปด้วยภายใน 8 นาที ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการตรวจยางอย่างเจาะลึก และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อที่จะสัญจรได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ด้วยกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยที่ให้ความรู้ เช่น Fill Up With Air มิชลินหวังว่าจะมีคนให้ความสนใจเกี่ยวกับการดูและการเลือกยางมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวผู้ขับขี่และครอบครัวของทุกคนเมื่ออยู่บนท้องถนน กิจกรรมเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน FUWA จัดทำขึ้นโดยบริษัทมิชลินหลายประเทศทั่วโลก ด้วยความคาดหวังให้มีการสัญจรได้ดีขึ้นและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

หลัก 10 ประการของมิชลินและ FIA เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ในแต่ละปี อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุของของการตายของผู้คน 1.3 ล้านคนทั่วโลกและบาดเจ็บกว่า 50 ล้านคนองค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าหากไม่มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตินี้ภายในปี 2030 อุบัติเหตุจราจรจะกลายเป็นสาเหตุลำดับที่ห้าที่คร่าชีวิตคนในโลกนี้บ่อยที่สุด และประมาณการว่าอาจทำให้เกิดการเสียชีวิต 2.4 ล้านรายต่อปี

การรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของสมาพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (FIA) มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและจำกัดจำนวนการเสียชีวิตและบาดเจ็บบนท้องถนนในโลก โดยเน้นการใช้ทรัพยากรของสมาพันธ์ฯ ในการช่วยสมาชิกทั่วโลกให้ได้รับความรู้และสนับสนุนการสัญจรบนท้องถนน ยานพาหนะและพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ได้รับการสนับสนุนโดย FIA และมิชลิน กิจกรรมเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของสมาพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (FIA) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทศวรรษแห่งกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งเปิดตัวโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ในปี 2011-2020วัตถุประสงค์ของบริษัทมิชลินในการร่วมมือกับ FIA คือการให้ความรู้แก่ผู้ใช้ถนนเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับรถที่ปลอดภัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับถนนสำหรับทุกคน

กฎเหล็กของ FIA-มิชลิน ฉันอยากมีความปลอดภัย ฉันสัญญาว่าจะ:

คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

เคารพกฎจราจร