สมรรถนะที่ฉันควรคำนึงถึงมีอะไรบ้าง

สมรรถนะที่ฉันควรคำนึงถึงมีอะไรบ้าง

การยึดเกาะถนน:

อายุการใช้งานที่ยาวนาน: